Plezier in Leren

Coaching

Na een kennismakingsgesprek met ouder(s) maak ik kennis met het kind. We gaan samen op ontdekking of er een hulpvraag is en hoe we hieraan gaan werken. Dit kan op allerlei verschillende manieren. Er is geen vaste route. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen, passend bij het kind. Een coachingsgesprek is zeker niet alleen praten. Ik zet graag spellen of een creatieve activiteit in om te werken aan het doel van het kind.

Teken je gesprek

Door te werken met Teken je gesprek, waarbij ik gebruik maak van een gesprektekening met kleuren en symbolen, kan ik je inzicht geven op verschillende vraagstukken.

Het uitwerken van een vraag of probleem middels teken je gesprek, helpt jou om tot een oplossing te komen!