Plezier in Leren

Begrijpend lezen

Door met de leerling te werken aan verschillende teksten volgens een stappenplan wordt er geoefend aan de manier hoe een kind begrijpend lezen opdrachten maakt. Er wordt geoefend om op verschillende manieren de betekenis van een woord te vinden, herkennen van de tekstsoort en het doel van de schrijver en bijvoorbeeld de tekst samenvatten of schema’s maken.