Plezier in Leren

Rekenen

Als er ondersteuning voor rekenen nodig is, is het goed om uit te zoeken op welk rekenonderdeel uw kind uitvalt.

Dit kan met schoolgegevens of met een didactisch onderzoek.

Ondersteuning voor rekenen bied ik op verschillende manieren aan, passend voor uw kind.