Plezier in Leren

Spelling

De ondersteuning voor spelling bied ik aan middels Taal in Blokjes.

Taal in blokjes is een methode waarin verschillende soorten klanken een eigen kleur krijgen. Het taalsysteem wordt zichtbaar voor het kind. De klinkers staan centraal. Kinderen leren door het werken met Taal in Blokjes de spelling van woorden op te bouwen vanuit de klankstructuur. Dit wordt zichtbaar door de kleuren.