Plezier in Leren

Natuurlijk kunnen scholen ook gebruik maken van mijn diensten. Ik ga graag in overleg met u wat de wensen zijn betreft het inzetten van RT of coaching. Afhankelijk van de hulpvraag is het mogelijk om in groepjes van 4-5 leerlingen te werken.

Door mijn lange werkervaring in het speciaal onderwijs, kan ik ook ondersteuning in de klas bieden voor leerlingen met een arrangement of grote ondersteuningsbehoefte. Ik denk graag mee om passend onderwijs goed vorm te geven!