Plezier in Leren

Technisch lezen

De ondersteuning voor lezen bied ik aan middels Taal in Blokjes.

Taal in blokjes is een methode waarin verschillende soorten klanken een eigen kleur krijgen. Het taalsysteem wordt zichtbaar voor het kind. De klinkers staan centraal. De methode kan voor lezen en spelling ingezet worden. Het coderen van de teksten in kleuren geeft inzicht in de opbouw van een woord, waardoor het lezen vlotter zal gaan naarmate hiermee wordt geoefend.