Plezier in Leren

Stap 1:Kennismaking/intakegesprek

Bij het aanmelden van uw kind maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit kan een telefonisch gesprek zijn, videobellen of een gesprek in de praktijk. Dit gesprek is gratis. We bespreken uw hulpvraag en wat ik zou kunnen betekenen.  Indien de hulpvraag gericht is op RT dan is het is fijn om voor dit gesprek gegevens van school erbij te hebben. Denk aan toetsresultaten en onderzoekgegevens als deze er zijn.

Stap 2: Plan
Na het gesprek en eventuele informatie vanuit de toetsresultaten schrijf ik een plan van aanpak. Hierin beschrijf ik de beginsituatie, leerdoelen en de methodiek/organisatie. Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is. Dit zullen korte testen zijn om meer inzicht te krijgen op de problematiek of hiaten. Voor dit didactisch onderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt. 

Stap 3: Begeleiding

De begeleidingsmomenten zijn 45 minuten. Daarbij komt nog 15 minuten voor-en na bereidingstijd. Ik reken dus een uurtarief. De begeleiding kan op de school van uw kind plaatsvinden (indien school hiermee akkoord gaat) of bij mij in de praktijk.

Stap 4: Evaluatie

Na 8 à 10 weken zal er een kort evaluatiemoment zijn, dit kan telefonisch of via videobellen. In de evaluatie wordt duidelijk welke doelen zijn behaald en hoe de vorderingen zijn geweest. Het kan nodig zijn om hiervoor nog korte testen af te nemen. De evaluatie wordt in het plan opgenomen. Na deze evaluatie bespreek ik met ouders of de begeleiding (tijdelijk) stopt of dat we doorgaan.