Plezier in Leren

Remedial Teaching

De remedial teaching is voor kinderen op de basisschool met leermoeilijkheden op een bepaald gebied. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van ouders. Aan de hand van een startplan ga ik aan het werk met uw kind. 

De RT gaat altijd samen met ondersteuning vanuit de GevoelsVerkenner¬ģ. Wanneer het leren niet zo makkelijk gaat, doet dat wat met je gevoel. Ook daar besteed ik aandacht aan!

Rekenen

Als er ondersteuning nodig is voor rekenen, is het goed om uit te zoeken op welk rekenonderdeel uw kind uitvalt. Dit kan middels schoolgegevens of een didactisch onderzoek. De ondersteuning wordt op verschillende manieren aangeboden.

Spelling en Technisch Lezen

De ondersteuning voor spelling en technisch lezen wordt aangeboden middels Taal in Blokjes. Deze methode gaat uit van klanken en elke klank heeft een eigen kleur. Hierdoor wordt het taalsysteem zichtbaar .

Begrijpend Lezen

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende teksten. Bij elke tekst wordt er via een stappenplan gewerkt. Tijdens het lezen van de tekst wordt er geoefend met betekenis van woorden te vinden, herkennen van de tekstsoort en het doel van de schrijver te achterhalen.

Schrijven

Voor kinderen met een moeilijk leesbaar handschrift is het oefenen van de grafo-cognitieve werkwijze een mogelijkheid. Hierin wordt vooral aandacht besteed om beter naar de vorm van de letters te kijken. Letters moeten de juiste verhoudingen krijgen om het handschrift te verbeteren. Voor alleen ondersteuning op gebied van schrijven worden er andere prijsafspraken gemaakt.