Plezier in Leren

Remedial Teaching

Remedial teaching is gericht op ondersteuning te bieden aan schoolse vaardigheden. Wanneer er hiaten zijn in de ontwikkeling van uw kind, kan dit door middel van RT opgepakt worden.

Ik bied voor de volgende vakken ondersteuning:

Spelling

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Schrijven